QR Game - Milzkalne


1 ST .kp  56.9940543    23.2126402      99405432126402     =  802066945

2.kp  57.0129269   23.2130735       01292692130735           =  802260004

3.kp 57.0242223, 23.2311843          02422232311843           = 

4.kp 57.0166556     23.183666        0166556183666            =  593350222

5.kp 57.015829, 23.0871218            0158290871218

6.kp 57.0146978, 23.0683226          01469780683226

7.kp  57.009617, 23.043106             009617043106

8. kp 57.02714, 23.0512659            nav vajadzības

9.kp 57.057528   23.084511             057528084511           =   80142039

10 - 11  . kp  57.057318, 23.102963      peec uzdevuma priedes vieta 57.039267  23.087689     039267087689   = 80126956

11.kp

12.k

Finish  56.965536   23.156479          =80122015              965536156479       kopaa   5696553623156479


Pirkumu grozs